.

Ważna osoba

Pamięć podręczna pełna!
Pliki cookie i dane stron przeglądarki muszą zostać wyczyszczone.
Więcej informacji w menu.

 

Najważniejsze osobowości

Każdy kraj ma wśród nich wybitne osobistości, które przyczyniły się do wielu korzystnych, ważnych, dużych kroków naprzód lub czegoś innego. Wybitne osobowości zwykle charakteryzują się tym, że ludzie je znają, mówią o nich lub wręcz przeciwnie, nie wiedzą o nich, ale znają ich pracę. W każdym razie ci ludzie robią wszystko, aby ich poznać, rozpowszechnić i rozpowszechnić swoją reputację, dlatego mamy kategorię: Wybitne osobistości danego kraju.

Wybitne osobowości - Charakterystyka

Jako psychologiczne cechy osobowości odnosimy się do tych zjawisk psychologicznych, które są trwale obecne, trwałe cechy psychiki. Cechy psychologiczne w dużym stopniu wpływają na częstotliwość i formę doświadczanych stanów psychicznych (np. lęk jako cecha psychologiczna może przewidywać częstsze występowanie stanów lękowych).  Właściwość możemy wykryć tylko na podstawie zachowania zewnętrznego (mniej lub bardziej uzasadnione uogólnienie obserwowanych przejawów osobowości).

Najwybitniejsza osobowość

Znacząca osoba to osoba, która zrobiła coś znaczącego. Ale co ważnego musi zrobić osoba, aby stać się znaczącą osobowością? Czy istnieje skala lub miara, dzięki której wiemy, co jeszcze nie jest, a co już jest znaczące? A jaka jest różnica między sławną osobą a sławną osobą? Znana osoba jest „tylko” znana, znacząca osoba jest znacząca. Z tego można wywnioskować, że dobrze znana osobowość to osobowość, którą zna wiele osób. Znana osoba to dobrze znana osoba, która zrobiła coś znaczącego. I tak przez czynność znaczącą rozumie się czynność znanej osobowości, a przez czyn sławny czynność znaczącej osobowości. Z drugiej strony ważna osobowość może również wykonywać działania nieznane, a nawet działania zupełnie nieistotne. Wynika z tego, że nawet nieznacząca osobowość może wykonywać znaczące działania.

 

Dodaj komentarz

Wyślij

Ostatnie komentarze